Fakturačné údaje

CBS LogoCBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro vložka č.12828/S

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Tatra Banka
Číslo účtu/kód: 2944043365/1100
IBAN: SK0911000000002944043365
SWIFT: TATRSKBX