O nás

CBS LogoHISTÓRIA

Príbeh CBS začal v roku 2003 vo Veľkom Krtíši so zameraním sa  vydávanie edície maľovaných panoramatických máp regiónov Slovenska, výrobe propagačných materiálov najmä pre obce, mestá a regióny."Jednočloveková" firma sa rýchlo rozrástla.

Od 1.5.2006 vydavateľstvo mení sídlo a sťahuje sa do Banskej Bystrice z dôvodu rozširovania činnosti a pôsobnosti.

Vo februári 2011 otvára českú pobočku v Zlíne.

V súčasnosti má vyše 90 zamestnancov. Dnes, vďaka aktivitám CBS, sú Slovensko a Česká republika krajinami s najväčším počtom maľovaných máp na svete. Niektoré prvenstvá boli pripísané aj Slovenskou a Českou kniha rekordov. Slovensko je zároveň vďaka CBS jedinou krajinou na svete, ktorá má svoju ucelenú edíciu leteckých fotografických kníh z každého jedného regiónu. Česko ho bude nasledovať. Zákazníkmi CBS sú takmer všetky slovenské obce, takmer polovica českých obcí a tisíce firiem na Slovensku a v Čechách.

V roku 2016 presnejšie 26.10.2016 CBS odkúpilo kartografickú časť podniku VKÚ, a. s. a vrátilo obľúbenú značku VKÚ na mapových produktoch späť na trh. Tento dátum môžeme považovať za začiatok nového života legendárnych turistických máp VKÚ Harmanec, čím CBS prostredníctvom dcérskej  spoločnosti VKÚ Harmanec, s.r.o. nadviazalo na kartografickú činnosť štátneho Vojenského kartografického ústavu. Vojenský kartografický ústav v Harmanci začal svoju činnosť v roku 1948 a dnes má táto značka už úctyhodných 70 rokov.

V máji 2018 CBS otvorilo Slovenské múzeum máp. Spojitosť CBS s mapami bola od začiatku svojej činnosti úzko spätá. Sám majiteľ spoločnosti, ako veľký fanúšik máp, mal svoj sen, svoju predstavu o spopularizovaní mapovania, kartografie a máp ako takých, čo bolo hlavnou motiváciou, vytvoriť popularizačno-vzdelávacie miesto, kde sa téma kartografie predstavuje  širokej verejnosti zážitkovou formou.

VÍZIA

Pomáhať cestovnému ruchu rásť!
Hlavnou víziou spoločnosti CBS spol, s.r.o. je vytvárať originálne produkty, ktoré pomáhajú rásť cestovnému ruchu. Propagujeme krásy krajiny, podporujeme rozvoj cestovného ruchu a pomáhame spoločnostiam a samosprávam zviditeľniť sa vo svojom regióne. Vytvárame originálne produkty, ktoré umožnia ľuďom vidieť svet inak, originálne a v krajších farbách. Či už sú to ručne maľované mapy, fotografie, knihy, videá, alebo iné propagačné materiály, všetky tieto produkty propagujú to pekné a hodnotné, čo v regióne je. Zároveň dávame dôraz na to, aby všetky naše produkty boli aj prakticky využiteľné, aby slúžili ľuďom a uľahčovali im život. Hoci sú to nákladné umelecké diela s vysokou hodnotou, vďaka našej obchodnej stratégii a našim partnerom ich dostávame k veľkému množstvu ľudí. Umožňujeme im vidieť svet taký, aký naozaj je – originálny, farebný a krásny. A vieme to dosiahnuť hlavne preto, lebo všetci svoju prácu robíme srdcom.

Mottom našej práce je Originalita tvorená srdcom.

SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ FIRMY

Asi všetci vo firme súhlasíme s tým, že keď sa nám darí, musíme niečo spoločnosti aj vrátiť. Svoju pomoc zameriavame hlavne na deti. Organizujeme školské exkurzie v našej firme. Naši maliari pravidelne učia deti maľovať a máme celú edíciu máp, ktorej spoluautormi sú deti z detských domovov. Aktívne spolupracujeme s nadáciou Úsmev ako dar, sponzorujeme detský lyžiarsky oddiel a každoročne tiež detský maratón. Našimi produktami podporujeme školy a regionálne akcie obcí a miest. Veľmi dôležitá je pre nás ekológia. Vo firme prísne separujeme odpad a naše knihy a mapy tlačíme len na papier s certifikátom FSC, ktorý zaručuje pôvod z veľmi šetrného lesného hospodárstva, ktoré neničí životné prostredie. Ročne vytlačíme takmer 150 000 kníh a viac ako 200 000 máp.  Je to veľa dreva a nie je nám jedno odkiaľ pochádza.


HLAVNÉ PRODUKTOVÉ LÍNIE

Maľované mapy

Maľované mapy Slovensko

Knihy leteckých fotografií z edície Slovensko z neba a letecké fotografie

Slovensko z neba

Knihy z edície Čarovné Slovensko

Čarovné Slovensko

Legendárne turistické a cyklistické mapy VKÚ Harmanec

Turistické mapy VKÚ