Veľkoobchodný predaj


Vážení zákazníci,

v prípade nákupu produktov spoločnosti CBS spol, s.r.o. a VKÚ Harmanec s.r.o. za účelom ďalšieho predaja, vám poskytujeme možnosť veľkoobchodných cien hotových výrobkov.

Pre bližšie informácie kontaktujte pracovníka predaja hotových výrobkov.

Kontakt:

Peter Kuťka
Predaj hotových výrobkov

Telefón: 0905 284 801
E-mail: sklad@cbs.sk